Seznam odborně způsobilých osob k provádění kontrol stacionárních zdrojů

KRATKI (PL), MBS (RS), TERMOMONT (RS), WAMSLER (HU), VICTORIA (BG), SKLADOVA TEHNIKA (BG)